“Felismerni, ami van”

 

CSALÁDÁLLÍTÁS

 

 

Életünk megoldatlan helyzeteinek oka gyakran megélt tapasztalatainkban található. Sokszor előfordul azonban, hogy a problémák gyökere – saját életünkön túlmutatva – családi rendszerünkből ered. Terheink egy részét a család vagy annak tagjai iránti hűségből cipeljük anélkül, hogy tudomásunk lenne róla.

A családi rendszerben vannak olyan láthatatlanul működő erők, amelyek – tértől és időtől függetlenül – akár generációkon keresztül okozhatnak és örökíthetnek át betegséget, függőséget, kudarcot, boldogtalanságot. E láthatatlan erők láthatóvá tételének különleges módszere a családállítás.

 

Mindannyian családi rendszerünk részei vagyunk, sorsunk összefonódik családtagjaink sorsával. Ha valakit a rendszerben nem tiszteltek, kizártak, elfelejtettek, valamilyen módon “rossz sorsa volt”, vagy bűnt követett el, az utána következő családtagok tudattalanul átvehetik érzéseit, viselkedését, sorsát, vagy éppenséggel megismétlik a múltban történteket. Ez a folyamat független attól, hogy a személy tud-e bármit családtagjáról, ismeri-e.

 

Bert Hellinger, a módszer atyja szerint létezik egy ún. családi lelkiismeret, egy energetikai mező, melyben a rendszerhez tartozó összes információ megtalálható. A Hellinger-féle családállítás ennek a mezőnek a megkérdezése.

 

Az állítás első fázisában az ún. nehéz sorsokat keressük: pl. gyermek halála, meg nem született gyermek, súlyos betegség, korai halál, gyilkosság, öngyilkosság, halálos baleset, háborús veszteségek, kirívó méltánytalanság, vallási, politikai meghurcolások, vagyon elvesztése stb. Ebben a szakaszban felszínre kerülnek a titkos kötődések, rejtett romboló dinamikák, láthatóvá válik, hogyan befolyásolja a családi rendszer az állító érzéseit, tetteit.

A gyakorlatban ez úgy történik, hogy az a személy, aki szeretné felállítani a családját, kiválaszt a csoport a tagjai közül egy-egy képviselőt a maga és a családtagjai szerepére, majd egyesével vezetve, spontán elhelyezi őket a térben. Ekkor a terapeuta átveszi a vezetést, az állító pedig megfigyelővé válik, nyitott marad, hagyja, hogy hasson rá az egész folyamat.

A mezőből kapott információ segítségével a képviselőkben olyan testi érzetek, érzelmek jelennek meg, amelyek a felállított család tagjaihoz tartoznak.

 

A második fázisban a helyzet megoldására fókuszálunk, az állító által elmondott tényadatok, a képviselők mozdulatai, reakciói és a látható összkép szolgáltatja az alapot mindehhez.

 

Lépésről lépésre haladva keressük meg a rendszer új egyensúlyát, melyben minden családtagnak helye és szerepe van, mindenki jól érzi magát. A terapeuta feladata, hogy figyelemmel kísérje a folyamatot, ha szükséges, vezesse azt a szeretetteljes megoldás felé. A cél eléréséhez gyakran konfliktus feloldó, segítő mondatokat alkalmaz.

 

Amikor a pozitív kép megszületik, az állító láthatja és érezheti egy gyógyító választás lehetőségét. Az állítás végén a terapeuta beállítja őt ebbe a képbe a saját helyére, azért, hogy megtapasztalhassa az új egyensúlyt, a harmóniát és a szeretet erejét a rendszerben.

 

A munkában kétféleképpen lehet részt venni: állítóként és segítőként.

Ha a csoportban való részvétel személyes indokok miatt akadályba ütközik, lehetőség van az állításra egyéni konzultáció keretében is.

 

A családállítást ajánljuk mindazoknak, akik az alábbi témákban érintettek:

 

 • megrekedt, többször ismétlődő élethelyzetek
 • kudarcok, krízisek, veszteségek, “önsorsrontás”
 • társ nélküliség
 • megszakadt és megszakíthatatlan kapcsolatok
 • párkapcsolati feszültségek, elakadások
 • szexuális problémák
 • gyermektelenség
 • abortuszok, vetélések
 • szülő-gyermek kapcsolati, családi problémák
 • anyagi gondok
 • megmagyarázhatatlan események
 • balesetek
 • alkohol, drog, egyéb szenvedélybetegségek
 • testi tünetek
 • önmagunk, életünk magasabb szintű megértése

 

Időpont, helyszín »